de Gamle Gudene

“De Gamle Gudene” er en fellesbetegnelse på de gamle gudetroene som fortsatt praktiseres i mange deler av riket og utenfor. I helhet snakker man om et utall forskjellige lokale gudeavatarer og skikker, men det er vanlig å omtale fem avatarer som dekker rollene til alle.
I en sørlig landsby ofrer man kanskje til skorpion-guden Kress-Atar for å sikre huset mot ild, men en prest trent i religiøs lære vil se klare trekk av ritualene til avataren Ûhmne.

Avatarene er verken ansett som gode eller onde siden de har roller som kan være både positive og negative. Gjennom offer, tilbedelse og pakter prøver de fleste å få se så mye av de positive sidene og så lite som mulig av de negative. Om det lykkes, er uvisst.

Ûhmne – Jernpakten ; avatar av arbeid og hjem, fjell, skapelse og ødeleggelse, kreativitet, metal, pakter, rikdom og grådighet.
Bâtaan – Herren over Krig; avatar av strid, konkurranse, styrke, frihet og tvang, ild, rettferdighet, smerte og blod, ære.
Khovê – Vokteren; avatar av sivilisasjon og natur, dyr, lov, makt, ekteskap, konspirasjoner og hemmeligheter, eder, lys og skygge.
Elomât – Dronningen av Ravner; avatar av fødsel og død, legedom og mord, hell og forbannelser, veldedighet og omtanke, mørk magi, vinter.
Dâhr – Lærer av det Nære og det Fjerne; avatar av kunnskap, lærdom og magi, sjøfart og gårdsdrift, innhøstning og sult, reise og handel, sommer.

Ideen om disse fem stammer fra statuer funnet i ruinene av etterlatt av De som Var, laget i fordums tid som en avbildning av deres idealer. Når en fra de moderne folk studerer disse statuene, ser man en idealisert skikkelse av sin egen rase som fremstiller symbolene for gudeavatarens roller.

de Gamle Gudene

Rikets grenser haze