Frihold

Frihold er en by sør i Hrôtherfell.

Den er bygd over restene av Tûr Mâzhâr, en befestet dvergeby som lå på en øy i midten av Hrôthen-elven.

Hrôthen deler byen i to, med mangfoldige broer som lar folk bevege seg mellom bydelene.

Byens posisjon langt sør og dens evne til å råde fritt over ferdsel mellom nord og sør langs elven har gjort byen til en handelsport mellom Hrotherfell og Riket. Ved behov, kan byen stenge de eldgamle, dvergiske slusene og blokkere all båttrafikk. Ved å true med dette, har byen gang etter gang fått store fordeler innad i Hrôtherfell.

Handel er grunnlaget for byens eksistens og vekst, og nesten samtlige med fast bopæl innenfor bymurene er involvert på en eller annen måte.

Byen gir store privilegier til de som regnes som borgere. En borger er enten en som har en forelder som er en borger, eller en som har blitt belønnet med borgerskap av rådet. Man må også til en hver tid kunne vise til at man har en grunnleggende skattbar formue for å kunne fortsatt regnes som en borger.

Æresborgere er borgere som eier land, enten i selve byen eller i områdene som tradisjonelt tilhører byen. Dette er effektivt sett byens adel og består utelukkende av enten mennesker eller dverger.

De uten nok velstand til å regnes som borgere, må tjene en borger for å kunne bo i landene som byen styrer.

Byen er preget av iherdige strider og konflikter mellom menneskene og dvergene som bor her. Familieføyder er også svært vanlig, hvor ingen uinvolverte har lov til å involvere seg i en pågående konflikt om den åpent erklæres som det.

Byen styres av et råd bestående av 5 medlemmer; to mennesker som velges respektivt av byens menneskelige adel og handelsstand, to tilsvarende valgte dverger og en representat for det tyranniske lauge (storrikets sentrale handelslauge, ofte bare omtalt som “Sølvmakten”). Av diplomatiske grunner er alltid Sølvmaktens representant hverken en dverg eller et menneske,

Frihold

Rikets grenser haze