Tûr Gâlastanen


Byen og herskerhusets våpenskjold.
Bilde av byen

Tûr Gâlastanen er en gammel festningsby, opprinnelig bygget av dverger, som har vært under kontroll av menneskehuset Galastan de siste 300 år. Den nåværende borgherren er Lord Harm den Niende.

I forsvar kan byen kalle opp 10 vassal-lén for en samlet styrke på 900 menn og 60 ryttere.

Fortbyen ligger lokalisert i høylandet helt mot grensen av riket, og er en viktig inngangsportal for nordlige handelsvarer inn til riktet. Smede-, frisoldat- og handelslauget har store enklaver i byen.

Tûr Gâlastanen

Rikets grenser haze