Sjerifen sin dolk

Description:

Denne dolken er Ca 40 til 50 cm (ut frå korleis Andreas viste med henda) Den har inlagt gull i blade og er rikt utsmykka. Den har også segle til Sjerifen av tur galastan på skafte.

Bio:

Sjerifen sin dolk

Rikets grenser Uro_dirk