Dolk (magisk?)

Description:

Dolk som er ekstra glans full, Veldi tynt blad på denne. (magisk?) gjer frost skade
+ ein ekstra daglig dobbel frost skade.??

Bio:

Dolk (magisk?)

Rikets grenser Uro_dirk