Rikets grenser

Shoot first, ask questions later

Gruppen drar ut av Tûr Gâlastanen for å finne den tidligere nevnte smergel/slipe-stegn.

Etter tre dagers(?) (Gunder Fintz kopierer underveis spells funnet, inn i sin spellbok) ritt finner man noe som ser ut som riktig plass, og etter en saumfaring av området finner men en sammenrast gang ned i en underetasje.

Gip Dradhill viser seg å være liten nok til å smyge seg igjennom steinene, og kommer ned i et kammer innredet som en smie og arbeidsrom.

En steinkiste åpner seg sakte… Og ut stiger den lenge døde dvergen Hrodur, av klan Graf.
Etter litt kjapp munngymnastikk, klarer Gip av klan Gnom å overtale Hrodur til å forbedre to våpen. Dette blir Gips Lefti, og Pavel av Hus Maersks sverd, døpt “Dragedreper” av Gip.

Med nok spenning for en dag, køyer folket. Uro tar førstevakt, Arethian andre.

I løpet av Arethians skift, oppdager han fremmede som er på vei — en kjempe av en person, og fem i mer tradisjonell størrelse.
Resten av gruppen blir vekket, og inntar defansive posisjoner.

De fremmede som ankommer, skråler og forteller høylytt historier, og enser tydeligvis svært lite av sine omgivelser.

Når de begynner å nærme seg, velger Uro å løsne en pil, tar ut to mann og skader resten i en eksplosjon av splinter. Med dette er kampen i gang, og kjempen viser seg å være en Owlbear, mens resten er menneskelige barbarer.

Etter en kraftig kamp er de beseiret, og etter å ha saumfart dem finner gruppen diverse verdigjenstander, noen våpen, og: en miniatyrballista!

Resten av natten fortsetter uten hendelser, og dagen etter legger man ut på reise i retning elven Rhuin. Etter flere dagers ferd er man fremme, og møter en elv man ikke kan krysse…

Comments

kujeger

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.